Selvangivelse for lytting

Her kan du fylle ut et enkelt skjema for å evaluere din egen evne til lytting, innenfor de 8 lyttekvalitetene, 3 spørsmål pr. lyttekvalitet:

 1. Fyll ut de 24 påstandene (enten har du fått mail fra en venn eller kollega som har bedt deg fylle ut, eller du har funnet siden og starter med deg selv)
 2. Send dernest din evaluering (en lenke som du får etter utfylling) med mail eller via SoMe til to kolleger og tre venner, eller tre kolleger og to venner (minst 5 personer)
 3. Du vil se hvordan dine kolleger og venner evaluerer dine lytteevner når to eller flere har fylt ut evalueringen av deg som lytter (under skjemaet)
 4. Vurdér hvilke bekreftelser og avvik som gjør mest inntrykk, og reflektér rundt hvordan du kan bli en enda bedre lytter (snakk med en lyttende venn/kollega om dette etter å ha tenkt litt)
 5. Del gjerne denne siden (www.lyttekunsten.no/selvangivelse) med flere enn de du allerede har bedt om evaluering fra og bidra til at flere får glede av denne potensielt viktige selvinnsikten.

Evaluering av meg selv

 • Kontakt
  • Mine venner og kolleger opplever at jeg skaper trygghet og tillit i samtaler med imøtekommende kroppsspråk og god øyekontakt
    Helt uenig Helt enig 
  • Mine venner og kolleger opplever å føle seg viktige i samtale med meg
    Helt uenig Helt enig 
  • Mine venner og kolleger opplever at jeg får tilgang til informasjon og følelser på en effektiv måte
    Helt uenig Helt enig 
 • Desentrering
  • Mine venner og kolleger mener jeg klarer å konsentrere meg om avsenders budskap
    Helt uenig Helt enig 
  • Mine venner og kolleger opplever at jeg klarer å «slå av meg selv» og mine egne assosiasjoner og historier i samtaler med andre
    Helt uenig Helt enig 
  • Mine venner og kolleger opplever at jeg styrer unna forstyrrende digresjoner
    Helt uenig Helt enig 
 • Konkretisere
  • Mine venner og kolleger anser meg som god til å stille nysgjerrige og utforskende spørsmål
    Helt uenig Helt enig 
  • Mine venner og kolleger anser meg som god til å stille oppfølgende og utdypende spørsmål
    Helt uenig Helt enig 
  • Mine venner og kolleger opplever at jeg klarer å bidra til å finne samtalens essens, altså selve kjernen i saken
    Helt uenig Helt enig 
 • Validere og forstå
  • Mine venner og kolleger anser meg som god til å bekrefte og vise forståelse for andres meninger, også når jeg er uenig
    Helt uenig Helt enig 
  • Mine venner og kolleger opplever meg som en empatisk og støttende person
    Helt uenig Helt enig 
  • Mine venner og kolleger synes jeg bekrefter og anerkjenner følelser
    Helt uenig Helt enig 
 • Respondere
  • Mine venner og kolleger opplever at jeg bruker alle mine sanser og har fokusert oppmerksomhet på samtalepartner
    Helt uenig Helt enig 
  • Mine venner og kolleger er enige i at jeg generelt er god til å følge opp viktige temaer fra forrige samtale
    Helt uenig Helt enig 
  • Mine venner og kolleger anser meg som god til å holde meg i dialogmodus og at jeg ikke er så opptatt av å vinne diskusjonen
    Helt uenig Helt enig 
 • Tilstedeværelse/ro
  • Mine venner og kolleger opplever at jeg er god til å tåle stillhet i samtalene
    Helt uenig Helt enig 
  • Mine venner og kolleger opplever at jeg lager nødvendige pauser og rom for å la budskapene synke inn
    Helt uenig Helt enig 
  • Mine venner og kolleger synes jeg evner å skape en god atmosfære for samtalen
    Helt uenig Helt enig 
 • Tolke både verbalt og non-verbalt
  • Mine venner og kolleger opplever at jeg er god til å lytte mellom linjene og ta tak i det som ikke blir delt
    Helt uenig Helt enig 
  • Mine venner og kolleger er enige i at jeg er god til å lytte til alt som skjer i rommet, både ord, kroppsspråk og det som ikke blir sagt
    Helt uenig Helt enig 
  • Mine venner og kolleger mener jeg kan tolke et spekter av signaler i en samtale
    Helt uenig Helt enig 
 • Romforståelse/støtte
  • Mine venner og kolleger opplever at jeg evner å vise at jeg har tid og lyst til å lytte til de(n) som er i rommet
    Helt uenig Helt enig 
  • Mine venner og kolleger opplever at jeg sier ifra når jeg kjenner at jeg ikke har tid eller krefter til å lytte
    Helt uenig Helt enig 
  • Mine venner og kolleger mener jeg generelt evner å gi avsender plass til å nå frem med sitt budskap
    Helt uenig Helt enig 
 • Kontakt

  Om du oppgir din e-post, så sender vi deg en lenke hvor du kan se resultatet av evalueringen samt at du får muligheten til å invitere dine venner eller kolleger til å gjennomføre og siden se hvordan de vurderer deg og din lytting.

  • E.post: 

  Litt om deg

  • Alder: 
  • Kjønn: 

 • Min lytte-skår
  • Kontakt
  • Desentrering
  • Konkretisere
  • Validere og forstå
  • Respondere
  • Tilstedeværelse/ro
  • Tolke både verbalt og non-verbalt
  • Romforståelse/støtte