Kronikker og innspill

Her kan du lese forskjellige perspektiver på lytting og lyttingens verdi i relasjoner, på arbeidsplasser https://dagensperspektiv.no/2021/de-aller-viktigste-sporsmalene-i-ledelse https://www.ledernytt.no/hva-innebaerer-det-aa-vaere-en-god-lytter-egentlig.6148268-311239.html

Kronikker og innspill Read More »